De Gordiaanse Knoop

15-09-2016

Naar aanleiding van vragen over het nut en de noodzaak, de veiligheid, de inrichting en het functioneren van de zogenaamde ‘Gordiaanse Knoop’ heeft het college alle aspecten van deze verkeersoplossing nogmaals laten onderzoeken en beoordelen.

Op basis van de conclusies uit dit onderzoek ziet het college geen aanleiding om deze verkeersoplossing aan te passen of te wijzigen.

De memo met de resultaten van het onderzoek kunt u via deze link downloaden.